ترجمه فصل 1 و 4 استاندارد API 2001 ویرایش 2012

ترجمه فصل 1 و 4 استاندارد API 2001 ویرایش 2012

ترجمه فصل 1 و 4 استاندارد API 2001 ویرایش 2012

استاندارد API-2001 یکی از استانداردهای حوزه ایمنی فرآیندی و بهترین منبع برای شروع یادگیری حوزه‌ی ایمنی فرآیندی می باشد. این فایل ترجمه ی فصول 1 و 4 این استاندارد ویرایش 2012 می باشد.

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 10

ترجمه به صورت متن انگلیسی و در پایین آن متن ترجمه می باشد. البته در جاهایی که لازم بوده توضیحاتی به صورت کادر بندی شده از منابع دیگر یا فصول دیگر همین استاندارد آورده شده است.


دسته:

ترجمه فصل 1 و 4 استاندارد API 2001 ویرایش 2012

خرید آنلاین